Matemàtiques

Matematiques
Em de calcular la productivitat d’un hort aproximadament:

Forma general
Primerament fem una foto a l’hort.
Hem de tenir un punt de referència, com l’escala de la foto o per exemple una casa.
Si t’has basat en qualsevol cosa que no és l’escala, utilitzes aquesta cosa per una escala.
Després, aproximem l’àrea de l’hort amb triangles.
Quan hàgim acabat, calculem l’àrea dels triangles utilitzant la formula (b·h)/2 fent abans una perpendicular a la base mitjançant escaire i cartabó per saber el valor de la altura.
Sumem l’àrea dels triangles i la multipliquem per el nombre de vegades que la realitat és major a la foto.
Preguntem cada quants anys es pot agafar els fruits de cada planta i quants kilograms.
Suposem que cada planta ocupa 15 cm2 per exemple i dividim l’àrea de l’hort entre la de la planta.
Multipliquem els kilograms dels fruits de la planta i els dividim entre els anys que els produeix.
Així et sortirà, aproximadament, quants kilograms de fruits cada quants anys produeix el hort.

Cas específic
En aquest cas ja tenim la foto de l'hort amb el punt de referència que és la casa, així que hem de calcular l’escala.
Suposem que la casa és de 12 m d'amplada, i sabem que a la foto mesura 2,7 cm,així que l’escala és de 1: Ara que ja tenim la escala i, com que ja tenim els triangles, els comencem a calcular.


Triangles
Base
Altura
a5 a2 a1
5,5 cm
2,2 cm
a2 a6 a5
5,35 cm
4,8 cm
a4 a6 a5
7 cm
1,5 cm
a3 a4 a5
1,2 cm
1,1 cm
30,71 cm2
Ara, multipliquem l’àrea de l’hort per el nombre de vegades que la realitat és major a la foto,  cm2.
Per acabar, calculem la productivitat de les plantes suposant que cada planta ocupa 15 cm2 i que produeix 2 kilograms de verdura per planta cada any.
Dividim l’àrea de l’hort entre el de una patata i el multipliquem per els kilograms que produeix entre tots els anys,

I així surt que cada any l’hort produeix  kilograms de verdura.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada